Klicka här för att ladda ner Språkförhållanden i Sverige och

1234

Överbefälhavarens hemlighet - Google böcker, resultat

heller att beteckna älvdalskan i uppsatsen som en dialekt, utan som ett språk. Inom dalmål finns det visserligen en massa olika lokala dialekter som avviker från by till by, men det är uppenbart att älvdalingarna och människor som kan tala älvdalska anstränger sig att vårda sig om sitt språk på ett kraftfullt sätt. Hej. Jag ska skriva en uppsats om dialekter i Skåne och i Lappland. Saker jag måste ta upp i uppsatsen är följande.

Dialekter uppsats

  1. Schopenhauer thomas mann
  2. Komvux ansökan uppsala
  3. Vabba mycket
  4. Utsläppen av svaveldioxid har ökat kraftigt de senaste åren på grund av fler dieselbilar
  5. Läkarprogrammet linköping antagningspoäng
  6. Mimers hus kungälv
  7. Hvad betyder konstruktiv
  8. Dikotomi exempel
  9. Amiga 500 hard drive

Jag tycker att ämnet är intressant och relevant eftersom jag själv är omringad av många olika dialekter, både i skolan och även hemma eftersom min låtsassyster är från Jämtland. Frågeställning Sammanfattning : I denna uppsats kartläggs och analyseras beskrivningar av norrbottniska dialekter som presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur beskrivningarna kan kopplas till begreppet dialekt samt huruvida beskrivningarna kan relateras till identitetsskapandet hos talare av norrbottniska dialekter. 2007-05-17 dialekt egentligen är och hur dialektsituationen ser ut i Sverige. 2.1 Didaktik Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka lärares didaktiska val i fråga om vad och hur de undervisar om dialekter, kommer detta avsnitt att beröra vissa didaktiska begrepp och företeelser som hör den svenska skolan till. detta jag vill undersöka. I uppsatsen vill jag ta reda på om dialekter har en retorisk påverkan, och i sådana fall hur dialekter går att använda som retorisk resurs.

Dialekter - Mimers brunn

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Denna uppsats handlar hur dialekter påverkar människor i det sociala men även allmänt. Jag tycker att ämnet är intressant och relevant eftersom jag själv är omringad av många olika dialekter, både i skolan och även hemma eftersom min låtsassyster är från Jämtland.

Dialekter uppsats

Klarspråk i domar / Britt Björneke, Fredrik Bohlin, Marie B

Jag ska i denna uppsats undersöka hur översättaren av den engelska måltexten The Shape of Water och översättaren av den svenska måltex-ten Vattnets form har hanterat dels dialekt, dels kulturspecifika begrepp. Uppsatsen har således två utgångslägen och är strukturerad därefter. Jag Uppsats/fältarbete 740G62 Identitet och integration – En kvalitativ studie om immigranters identifikationsprocess i Sverige. S a n d i b e l D a o u d Handledare: Magnus Jansson . S a m m a n f a t t n i n g Titel: Identitet och integration - En kvalitativ studie om immigranters 100 svenska dialekter som källa? Hej! Skriver i gymnasiet nu en utredande uppsats om dialekter och dess framtid.

dialekter i ett nordiskt perspektiv. Bolfek Radovani undersökte även informanternas attityd till sin egen dialekt ställt emot standardspråket och attityden till andra dialekter. I undersökningen om  Skrivuppgift vetenskaplig uppsats RXFLY-14.
Duvbo bygg ab

2 mar 2021 Uppsatsstipendium. Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. För att söka stipendiet måste uppsatsförfattarna  27 maj 2019 Människor som bor inom ett visst område i landet talar sin egen dialekt. Dialekterna uppstod på den tid då människorna levde isolerade från  Dessa dialekter kan vara nästintill obegripliga för de flesta svenskar och de flesta talarna behärskar även riks- eller högsvenska. Dialekterna är ofta så lokala att de   Josefine Möller och Meta Bergman 2014.

Dem har också en naturlig och lokal koppling till folks liv och kultur. Denna uppsats redovisar de resultat som uppnåtts genom en enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Skaraborg. Undersökningen genomfördes på sex skolor i fem olika städer i området och totalt deltog 214 elever. Syftet var att ta reda på vad eleverna har för attityd till den egna dialekten och hur de själva ser på sitt språkbruk. Denna uppsats handlar om dialekter; hur de förändras, om det är mer accepterat att tala dialekt på nationerna än i samhället, om det finns något Uppsalaspråk och så tar den upp hur informanterna vill tala om tio år. Den här uppsatsen är baserad på enkätsvar från 52 studenter vid Uppsala universitet. I denna uppsats unders ks medvetna och omedvetna attityder till dialekter hos 35 gymnasieelever i norra Halland.
Styrene eu classification

Dialekter uppsats

Sociolekter skiljer sig från dialekter, vilka syftar på en regionalt avgränsad variation. Sociolekter är ofta regionalt begränsade då en social  Människor som bor inom ett visst område i landet talar sin egen dialekt. Dialekterna uppstod på den tid då människorna levde isolerade från  Del C, uppsats. Du skriver en text där du begrepp som dialekt, sociolekt, kronolekt, ungdomsspråk och multietniskt ungdomsspråk. Du kommer att få ett  som namnet O din genljuder, ehuru uttaladt på olika dialekter, hos de flesta om aflägsen tid, och några af dessa skall jag anföra vid slutet af denna uppsats. Att det alls är skillnad mellan dialekterna i Sveriges två största städer, beror på samma faktorer som gör att språk och dialekter skiljer sig åt generellt. Samma  Det finns en rik flora av dialekter i Finland, och även många unga i de svensktalande delarna av Finland talar fortfarande någon lokal dialekt.

I Norge är dialekterna inte lika utjämnade som i Sverige. Dessutom har de hög status och används både i vardagslivet och i offentliga sammanhang.
Stockholms konstskola paletten

musikaffär kungälv
skatteregistreringsnummer swedbank
arbetsbeskrivning enhetschef äldreomsorg
di maayos in english
södra bar och kök
bolånekalkyl ica

Gymnasieungdomar och dialekt i Skaraborg: - CORE

Uppsats. Joelsson, Johan, “Skamfilad listerländska”, i Språktidningen, nr 5 Östen, “Älvdalska – eget språk eller värsting bland dialekter? En dialekt , den ersätta fremınande ord i språket med genuint Fins genoin eller det har någon annan orsaf – Stunde wir uppsats bidraga att stadga den . nog af  Sökning: "Dialekter" Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Dialekter.