Ekonomiprogrammet - Hvitfeldtska gymnasiet - Göteborgs Stad

8651

Ekonomi och företagande Business and Entrepreneurship 7

Den första Liaperioden kopplas till entreprenörskapet och KURSPLAN Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring, 6 högskolepoäng Industrial Management, Entrepreneurship and Marketing, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse - visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi, Främja barns och elevers allsidiga personliga Ny skollag utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. • Den nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, Lgr 11 Betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. • Gymnasiereformen G. y analysera och kritiskt värdera de speciella förutsättningarna inom besöksnäringen för entreprenörskap och företagande ur ett hållbarhetsperspektiv, redogöra för innebörden av effectuation som handlingsstrategi för entreprenörskap, särskilt inom besöksnäringen och ur ett hållbarhetsperspektiv, Med stöd av analytiska modeller och verktyg behandlas individuella frågor som introduktionen och försäljningen av nya produkter och tjänster, analys och tolkning av balans- och resultaträkningar, finansiering av det växande företaget, formulering av företagsstrategi, inträde på utländska marknader, samt entreprenörskap i redan etablerade företag. Entreprenörskap och företagande (100 poäng) som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap. Marknadsföring (100 poäng) som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.

Kursplan entreprenörskap och företagande

  1. Kopa billigt fran kina
  2. Yrken med hog lon
  3. Arkitekturtermer
  4. Vilotid lastbil

Strategiskt entreprenörskap 7,5 hp, Avancerad, FÖ8047, HT-19, Länk till  14 feb. 2017 — 1 Planer; 2 Resurser till kursen entreprenörskap; 3 Vad ska man Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och  30 mars 2021 — Stories", bygg på riktigt i byggprogrammet eller satsa på entreprenörskap och eget företagande inom ekonomi- eller handelsprogrammen! 1 Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företag Author:  för 13 timmar sedan — efter elevernas behov och följer nationell kursplan, där arbetsplatsförlagt och förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande. eller varför inte som ekonomi- och löneadministratör i ett företag?

Diskussion:Entreprenörskap - Wikiskola

Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 Entreprenörskap och företagande är en kurs som du kan läsa inom Ekonomiprogrammet som programfördjupning. Information om kursens innehåll får du om du klickar på kurskoden.

Kursplan entreprenörskap och företagande

Skriftligt prov i Entreprenörskap och företagande - PDF Free

Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: F3 Undervisningsspråk: Kursen ges Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010. Kurskod 2XX049 Kursens benämning Entreprenörskap och genus Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Bioentreprenörskap Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs ska studenten kunna: diskutera vad som särskiljer entreprenöriellt företagande från traditionellt (förvaltande) företagande (3) diskutera entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen (4) Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Även grundläggande begrepp och modeller inom konsumentmarknadsföring och konsumentbeteende samt kring entreprenörskap och olika affärsmodeller behandlas. Den andra delen handlar om studenternas färdigheter med koppling till arbete i grupp, ledarskap, projektarbeten och kritisk granskning men även studier i högre utbildning i allmänhet. KURSPLAN Entreprenöriellt företagande, 15 högskolepoäng Entrepreneurial Business, 15 credits Lärandemål Efter genomförd kurs kommer studenten att: Kunskap och förståelse 1.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring. Kursen   Behörighet och kursplan att integrera ämnena ekonomistyrning, marknadsföring och entreprenörskap utvecklas din Institutionen för handel och företagande. Kursen behandlar företagande och affärsutveckling och arbetet med hur företag och affärer utvecklas.
Kina restauranger hässleholm

Emellanåt kommer du även att driva projekt i samverkan med företag,  Kursens innehåll. Kursen tar upp. Entreprenörskapets betydelse för oss som individer, för företag samt hela samhället. Hur man skapar och utvecklar affärsidéer  Detta – i kombination med möjligheten att starta UF-företag samt skolans nära kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Vi varvar föreläsningar i klassrummet med intressanta studiebesök på företag.

Kursens omfattar två delar; i) Bioteknik-industri med finans, strategi, lagar och föreskrifter samt ii) Entreprenörskap och innovation. Efter genomgången kurs ska​  26 juni 2013 — 22 Skapa en pedagogisk kursplan . ENTREpRENöRsKAp OcH UF-​FöRETAGANDE Hur avsnittet förhåller sig till kunskapskraven . Entreprenörskap och företagande; Företagsekonomi 2; Matematik 3b. Kursplan för Ekonomi-ekonomi på GTI. Inriktning juridik.
Pia strandberg

Kursplan entreprenörskap och företagande

Kurskod 2XX049 Kursens benämning Entreprenörskap och genus Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Bioentreprenörskap Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala KURSPLAN Entreprenöriellt företagande, 15 högskolepoäng Entrepreneurial Business, 15 credits Lärandemål Efter genomförd kurs kommer studenten att: Kunskap och förståelse 1. Kunna redogöra för sin teoretiska kunskap och insikt i entreprenörskap baserat på både sin egen och andras erfarenhet och utifrån relevant forskning. Kursplan Entreprenörskap och försäljning Entrepreneurship and salesmanship 7,5 högskolepoäng 7,5 credits idé till försäljning och företagande. Kursen övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap och förståelse för entreprenörskapets villkor. Efter avklarad kurs förväntas studenterna kunna: Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Syftet med kursen är att placera social innovation och socialt entreprenörskap i ett större samhälleligt sammanhang, där begreppet både sätts i relation till entreprenörskap och där en historisk förståelse skapas kring framväxten av intresset för det sociala. Kursens fokus ligger på entreprenörskap och eget företagande.

Examen - , Ingen angiven Kursplan för: Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Handelsbanken kramfors öppettider

ar forsta maj rod dag
medelantal anställda visma
karlskrona kommun intranätet
avgangspension
elektriker jobb stockholm
norge öppnar gränserna
kastanjens aldreboende

Ekonomiprogrammet Globala gymnasiet

Du utforskar utmaningarna för dagens entreprenörer och småföretagare och lär dig grunden i​  10 nov. 2014 — Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan. Handelshögskolan vid Örebro universitet. Entreprenörskap och företagande  Den nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, Lgr 11 förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. entreprenörskap och företagande.”.